Nga mị - Nga Mi (...
By tulip50
10.6K
35
1
  • Romance

Description

Theo thôn cô đến thiên tiên hoa lệ xoay người, phẫn trư ăn trẻ hư nghịch tập bảo giám. Sư phụ nhất phái tiên phong đạo cốt, nội bộ trăm phần trăm bí mật lão lưu manh. Đại sư huynh đáng yêu tiên đồng bề ngoài hạ, có khỏa thực hoàng thực bạo lực tâm. Nhị sư huynh ra vẻ tao nhã, che giấu không được đầy bụng phong tao cùng âm hiểm. Tam sư tỷ dụ dỗ yêu dã mê chết người, thực là ngây thơ cậy mạnh nam nhân bà một quả. Tứ sư huynh người ở bên ngoài xưng kinh tài tuyệt diễm, lén ngạo kiều lời nói ác độc tham ăn hảo đánh nhau. Bộ dạng thực quê cha đất tổ thực thôn cô Chu Chu bị bắt sinh hoạt tại này đàn tuấn nam mỹ nữ bên trong, tỏ vẻ vịt lê sơn đại. Hay là đây là lên trời vì xông ra tâm linh của nàng mỹ?! May mắn nàng chẳng những là dưỡng trư hộ chuyên nghiệp, còn có thể hạng nhất tuyệt kỹ -- phẫn trư ăn con hổ!

Nga mị 1

Continue Reading on Wattpad
Nga mị...
by tulip50
10.6K
35
1
Wattpad