[Blue Lock x Reader...
By dodododyo
810.7K
45.6K
9.5K
 • Fanfiction
 • bachirameguru
 • bllk
 • bluelock
 • bluelockxreader
 • chigiri
 • chigirihyoma
 • fanfic
 • isagiyoichi
 • itoshirin
 • itoshisae
 • kunigami
 • kunigamirensuke
 • michaelkaiser
 • mikagereo
 • nagi
 • nagiseishiro
 • nsfw
 • oliveraiku
 • r18
 • shidouryusei

Description

Ở đây chỉ ăn thịt chứ không húp nội dung. Vui vẻ ụ nhau mỗi ngày. Cảnh báo: OOC, NSFW Character x F!Reader Ngày bắt đầu: 10.12.2022 Fanfic này chỉ được đăng tại Wattpad. Bất cứ nơi nào đăng lại là bọn đầu buồ.i rẻ rách vì @dodododyo đéo cho phép đâu ^^

dictionary

Continue Reading on Wattpad
[Blue Loc...
by dodododyo
810.7K
45.6K
9.5K
Wattpad