Deal Breaker (Publi...
By swirlybitch
5.4M
93.6K
7.2K
  • Teen Fiction
  • justgotbusted

Description

Princess Nicole "Nick" Madrigal wants nothing more than to regain the independence that she lost noong nalaman niyang siya ang long-lost heiress ng isa sa mga pinakamayamang negosyante sa bansa. Simua noong natagpuan siya ng tunay niyang pamilya, puro gulo na lang ang nangyayari sa dating tahimik at simpleng buhay ni Nick. Isa na sa mga gulong 'yon ang deal niya with the heir of a competing company, Dominic Salazar, who is trying to avoid dating anyone his family sets him up with. That deal forced Nick to be Dominic's "pretend girlfriend" bilang kabayaran sa pag-rescue sa kanya ni Dominic from a dangerous situation that could've cause her to lose everything she values. Will her deal with Dominic lead to something more? Or will Nick choose to turn her back on the world that made her sacrifice her independence -- and, ultimately, the love of her life?

Chapter 1: Goddamn Shoe

Continue Reading on Wattpad
Deal Brea...
by swirlybitch
5.4M
93.6K
7.2K
Wattpad