Dear
By DanDeukDeok
2.1K
116
37
  • Mystery / Thriller
  • logs
  • love
  • messages
  • video

Description

Paalala: Ang istoryang ito ay hango sa mga tunay na pangyayari. Ang mga pangalan ng lugar, tao, at iba pang bagay ay pinaltan upang maitago at hindi mabunyag ang katauhan ng pinaghanguan. Matinding pag-unawa ang kinakailangan.

Dear

Continue Reading on Wattpad
Dear
by DanDeukDeok
2.1K
116
37
Wattpad