[HOÀN] On Fire - T...
By Miin_zsek
266.5K
14.6K
2.4K
  • Fanfiction
  • fanfic
  • jungkook
  • taehyung
  • taekook
  • vkook

Description

Anh đã mơ về một ngôi nhà chỉ có hai ta, nhưng em ơi, anh là kẻ không thể yêu, anh sinh ra để thay mặt loài người làm kẻ xấu. ! Mafia- Taekook !

Kị Sỹ Bóng Đêm

Continue Reading on Wattpad
[HOÀN] O...
by Miin_zsek
266.5K
14.6K
2.4K
Wattpad