Magus Academy : Sch...
By HeyItsKen_
4.5M
142.7K
19.9K
  • Fantasy
  • fantasy
  • fiction
  • lies
  • love
  • teens

Description

Meet Cassidy Evans. 4th year Student. Sobrang saya ng pamumuhay niya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Wala na siyang hahangarin pa kundi ang maging masaya na lamang kasama ang kanyang magulang. Ngunit isang araw ay nagising na lamang siya na biglang nagbago ang lahat. Sa isang iglap ay nawala ang kanyang mga mahal sa buhay dahil sa hindi maintindihan na nangyaring kaguluhan sa kanila. Hanggang sa napunta siya sa isang mundong hindi niya alam ay nag e'exist. Sa mundong ito ay malalaman niya ang sikretong hindi pinaalam ng kanyang magulang ng matagal na panahon. Dito sa mundong ito ay may matutuklasan siya tungkol sa kaniyang buhay. Sa mundong ito ay mas makikilala pa niya ang kanyang sarili. Sa mundong ito ay makakapasok siya sa paaralang ito kung saan ay matututo siyang maging matatag at malakas. Ano ang kanyang magiging buhay dito? Mahahanap ba niya muli ang kanyang magulang? Ano ang kanyang malalaman tungkol sa mundong to?

P R O L O G U E

Continue Reading on Wattpad
Magus Aca...
by HeyItsKen_
4.5M
142.7K
19.9K
Wattpad