Kraften i snacket...
By JOllisBlomqvist
25
0
0
  • Non-Fiction
  • föräldraskap
  • hjälpatonåringar
  • kommunikation
  • motivation
  • motiverandekommunikaion
  • strykebaseradkommunikation
  • tonåringar
  • ungdomar
  • ungdomsrådgivning

Description

Kraften i Snacket - Effektfull kommunikation med tonåringar ger vuxna teori, verktyg och praktiska exempel att vägleda tonåringar genom utmaningar, med hjälp av konstruktiva och positiva samtal. Samtalsverktyg finns till vuxna för att förmedla empati, stödja självbestämmande och autonomi samt öka tonåringars motivation till förändring. Oavsett om du är familjemedlem, lärare, kurator, tränare eller en annan viktig vuxen till en tonåring i din närhet, ger denna bok dig ökat självförtroende till att stödja tonåringar på bästa sätt, förbättra relationer genom effektiv kommunikation samt förhindra problem från att eskalera. I denna bok finns: • En 3-stegs struktur: Utforska - Erbjuda - Utforska för att förbättra din kommunikation och relation med en tonåring. Upptäck ett sätt att lyssna på tonåringens perspektiv, förmedla ditt budskap respektfullt så att tonåringen kan ta till sig det, och kontrollera hur ditt budskap har uppfattats. • Verkliga historier och samtalsexempel för att kunna tillämpa Motiverande samtal (MI) i ditt dagliga samspel med tonåringar. Lär dig att utveckla ett samarbete med tonåringen, förmedla acceptans och fokusera på styrkorna. • Över 25 lättanvända praktiska övningar, tre quiz och 20 reflektionsfrågor för att utforska, förstå och tillämpa MI direkt i dina dagliga samtal med tonåringar, inklusive tips för att ta hand om dig själv för att kunna kommunicera effektivt med en tonåring. Den här boken hjälper dig att stödja tonåringar och unga vuxna (mellan 12 och 21) till att uppnå långvariga positiva förändringar. Boken är en resurs för lärare, familjemedlemmar och socionomer att använda MI för att främja välbefinnande hos tonåringar. Den här boken ger dig en unik möjlighet att investera i en tonårings framtid med prisvärda tjänster, fokuserade på förebyggande insatser.

Kapitel 4: Kommunikation

Continue Reading on Wattpad
Kraften i...
by JOllisBlomqvist
25
0
0
Wattpad