Tao Fei (Genshin Im...
By BattleHuyns
4.6K
617
34
  • Fanfiction
  • fanfiction
  • genshinimpact
  • gxg
  • taofei
  • yuri

Description

Ổ chứa hàng Hutao x Yanfei (Hồ Đào - Yến Phi) Hàng đều lấy từ Lofter và mình tự dịch. Chưa xin phép tác giả nên đừng bợ đi đâu, nếu tác giả có khiếu nại gì thì mình sẽ xóa truyện đó ngay lập tức.

Kỳ kinh nguyệt

Continue Reading on Wattpad
Tao Fei (...
by BattleHuyns
4.6K
617
34
Wattpad