[long fic - Markson...
By miknguyen22
16.8K
560
32
  • Fanfiction
  • fanfic
  • got7
  • markson
  • đammỹ

Description

Thể loại: fanfic [Jark] , 1x1 , HE. " đừng nói trong trái tim em không có tôi"...."tôi yêu em và em cũng yêu tôi, chúng ta yêu nhau"...

Chap 1

Continue Reading on Wattpad
[long fic...
by miknguyen22
16.8K
560
32
Wattpad