The 10-Year Gap (PU...
By owwSIC
13.8M
378.5K
237.4K
  • Romance
  • gap
  • old
  • wattys2015
  • years

Description

Minsan ko nang ibinigay ang tiwala at pagmamahal ko sa isang tao. Pero ano ang nangyari? Ginamit at sinaktan lang ako. Since that day, I vowed tonever trust again. I vowed to never let anyone have the chance to hurt me again. Until he came. Sa kabila ng lahat ng pagtataboy at pagpapahirap ko sa kanya, he stayed. Paunti-unti, tinunaw niya ang yelong matagal nang bumalot sa aking puso. Just like how the sun brought warmth after the long winter. And just like that, I broke the promise that I made to myself. Minahal ko si Paolo at minahal niya rin ako sa kabila ng malaking agwat sa edad naming dalawa. Mali man sa paningin ng iba, handa kaming patunayan ang aming pagmamahalan. Magsasama kaming dalawa, tutuparin namin ang mga pangako sa isa't isa at bubuo ng masayang pamilya. Everything had already been planned out. Pero nakalimutan kong iba nga pala makipaglaro ang tadhana. Yung akala kong perpekto na ay mauuwi lamang pala sa isang trahedya. My name is Angeline Cruzette Sy. And this is the story of how I met my first love that ends unexpectedly. He was 25 years old and I was 15 years old when I first met him. That was the exact time that I thought that age has nothing to do with love or has it?

The 10-Year Gap

Continue Reading on Wattpad
The 10-Ye...
by owwSIC
13.8M
378.5K
237.4K
Wattpad