FUCK BUDDY
By tobiolovie
30.0K
1.1K
1.1K
 • Fanfiction
 • anime
 • animefanfiction
 • animexreader
 • fanfiction
 • fuckbuddies
 • haikyuu
 • haikyuufanfiction
 • haikyuulovestory
 • haikyuuxreader
 • hinatashouyou
 • hq
 • hqfanfiction
 • hqxreader
 • japan
 • kageyama
 • kageyamatobio
 • kageyamatobioxreader
 • karasuno
 • pining
 • smuttyfanfic
 • tobio
 • tsukishima
 • tsukishimakei
 • whydoineedtags
 • xreader

Description

[2] ๐Ÿ๐ฎ๐œ๐ค ๐›๐ฎ๐๐๐ฒ. I JUST WANT TO BE WITH YOU. ( kageyama tobio x fem!reader ) 01.25.21 - on hold for rn. ยฉIZUKULUVR , ยฉHaruichi Furudate

( ๐…๐”๐‚๐Š ๐๐”๐ƒ๐ƒ๐˜ )

Continue Reading on Wattpad
FUCK BUD...
by tobiolovie
30.0K
1.1K
1.1K
Wattpad