A Night With...? (C...
By Jazzlee1988
5.5M
95.6K
2.4K
  • Romance
  • lovestory
  • onenightstand
  • wattys2015

Description

Daphne gave birth to a very handsome, sweet and loving son. Pero hindi niya alam kung sino ang ama nito. She had A Night With...? Hindi niya na madugtungan ang tanong niya sa isip niya na kung sino ang lalaking nakasama niya noong gabing sumali siya sa fraternity noong 4th year college niya. Hindi niya naman inalam pa kung sino ang lalaking iyon dahil sa nangyari sa kanya, napansin din siya sa wakas ng ama. Pero years passed by ... Unexpectedly happened when she foundout who's the father of her child. Started - October 25, 2014 Ended - July 22, 2015

A Night With...

Continue Reading on Wattpad
A Night W...
by Jazzlee1988
5.5M
95.6K
2.4K
Wattpad