The Curse of Yester...
By ItsmeRozellee
36
1
0
  • Romance
  • bl
  • bxb
  • curse
  • daal
  • echavia
  • romance
  • yesterday

Description

De Echavia #2 Businessman. - Lumaki si Sadorino o Drey na malapit sa kanyang mga babaeng kapatid. Nakilala din siya dahil sa angking kagwapuhan at katalinuhan. Halos perpekto na kung ituring siya ng iba pero lingid sa kalaaman ng lahat.. alam niyang may kakaiba sa kanya. Alam niyang hindi siya katulad nang iniisip ng mga taong nakapaligid sa kanya kaya nagulat nalang siya nang mabigyan siya ng napakalaking responsibilidad. Handang handa na siyanga tanggapin iyon nang biglang dumating sa eksena si Michael Ramirez, ang taong sumpa ng kanyang nakaraan. Ang taong parte ng nakaraang na pilit niyang tinatakasan.

First Page

Continue Reading on Wattpad
The Curse...
by ItsmeRozellee
36
1
0
Wattpad