I Know Who Killed M...
By XerunSalmirro
10.1K
263
36
  • Mystery / Thriller
  • dmitri
  • ikwkm3
  • janina
  • mystery
  • thriller
  • vladimir
  • xerunsalmirro
  • ysabelle

Description

Book 3 | IKWKM Trilogy "Sa larong ito, buhay mo at ng iyong asawa't mga anak ang nakataya. Kailangan mong malagpasan ang isang linggong pagsubok na siguradong maglalagay sa 'yo sa bingit ng kamatayan. Kaya kapag hindi mo nagawa 'yon, hindi mo sila maililigtas..." Sabay-sabay na nawala sa piling ni Dmitri ang kanyang asawa't mga anak. Paano niya maililigtas ang mga ito kung siya rin ay nasa panganib? Sa loob ng isang linggo, makakasama ni Dmitri sa isang nakamamatay na laro ang mga kapamilya ng mga taong kinitlan niya ng buhay noon... Makatatakas pa ba sila sa larong iyon o pare-pareho silang mamamatay dahil sa pagtutunggalian sa bawat isa? Higit sa lahat, sino ang taong nasa likod ng mga pinag-ugnay-ugnay nilang kamatayan? ©Mysterious Eyes | Xerun Salmirro

Teaser

Continue Reading on Wattpad
I Know Wh...
by XerunSalmirro
10.1K
263
36
Wattpad