LEL 3: Brutch Xeph...
By NaturalC
3.4K
471
91
  • Romance
  • action-romance
  • amethyst
  • assassin
  • crimes
  • killings
  • lel
  • lovestoriestagalog
  • mature
  • violence

Description

Find the little girl who holds the code and kill her. Iyon ang instruksiyon kay Lead ng kanyang Lifter. Isa siya sa mga "frontliners" ng HYDRA. Isang organisasyong itinutumba ang mga kriminal na hindi kayang patawan ng kaparusahan ng gobyerno. Terorismo ang nangunguna sa kaso nila. A mad scientist hid the programmed microchip containing the formulas on creating nuclear warheads. Itinago nito iyon isa sa mga batang babaeng ni-rescue niya mula sa kuta ng mga terorista sa Brazil. Lahat naibalik sa kanya-kanyang pamilya maliban sa isang batang babaeng hindi matukoy ang identidad. The nine year old girl is an asian. Takot sa mga tao at may sakit na aphasia. Hindi alam ni Lead kung anong nakapagpalambot sa batong puso niya para piliing itago ito sa sariling organisasyon. Unfortunately, nalaman niyang nandito ang microchip. Specifically in her anatomical heart. Ikinabit sa pacemaker na kumokontrol sa pagtibok ng puso nito. He was supposed to kill the girl and destroy the microchip. But he just couldn't do it. Sa tulong ng isang kaibigan, nagawa niyang ipa-ampon ang bata para tuluyang ibaon ang nakatagong impormasyon. Ten years passed at muling nagbabalik ang scientist na nagtanim ng microchip sa puso ng bata. Habol ang impormasyon. Kailangan niyang maunahan ang mga ito sa paghahanap sa bata. But when he found her, she wasn't the same kid anymore. Masigla na ito, nakapagsasalita at taglay ang pinakamaamong mukha.

Lead's Profile:

Continue Reading on Wattpad
LEL 3: Br...
by NaturalC
3.4K
471
91
Wattpad