Love Me Not, Leave...
By NaturalC
4.0K
640
134
  • Romance
  • amethyst
  • badboy
  • bully
  • dark
  • drama
  • familyproblems
  • lovelovelove
  • nerdgirl
  • playboy
  • pyschology
  • romance-friendship
  • schoolromance
  • youngadult

Description

Reese de Leon-rude, violent, and carefree. He was the craziest guy Juvel had ever met. Problema na agad ang hatid nito sa unang beses na nagtama ang mga mata nila. Juvel was a straight-laced study bug at ang kaisa-isang misyon niya sa buhay ay ang maka-graduate ng matiwasay. Pero mukhang malabo nang mangyari 'yon nang mag-transfer ang haragang si Reese sa eskuwelahan niya. Worse, sa hindi niya malamang dahilan ay mainit ang mga mata nito sa kanya. Imposibleng magkaroon ng interes ang isang gaya nito sa isang nerd na tulad niya. Kabi-kabila ang babae nito sa campus. Tila ito may sariling harem sa dami ng babaeng napapaugnay dito. Pinilit niyang iwasan ito lalo pa't may gusto ang bestfriend niyang si Arisa sa binatilyo. Ang hindi niya napaghandaan ay ang mga katagang binitawan nito sa kanya... "I hate the way you look at me like I'm a piece of trash. Like my father does. Like a friend did. They were looking at me hideously because I ruined their lives. Gusto mo bang sirain ko rin ang sa'yo?" Juvel was caught off guard. Natagpuan niya na lang ang sariling nagpapaubaya nang marahas na halikan siya nito. At may binuhay itong damdamin sa basal niyang puso na unti-unting natutong magmahal sa isang lalaking hindi niya lubos akalaing magiging pinakaimportanteng tao sa buhay niya. But then, she discovered that there was something more to Reese and to his cruel behavior. At sa halip na matakot ay lalo lang siyang umibig dito. Pero anong gagawin niya sa isang taong humihiling ng makasarili at dalawang magkataliwas na bagay? "Don't love me. Don't leave me..."

Foreword

Continue Reading on Wattpad
Love Me N...
by NaturalC
4.0K
640
134
Wattpad