Tổng tài và anh...
By Omeoluoi
43.6K
2.0K
61
  • Fanfiction
  • dammei

Description

Thể loại: hiện đại, ngắn, ấm áp, S công (?) x M thụ (?), 1×1, HE Là một câu chuyện nhỏ về tổng tài và anh mở khóa … Nội dung nhãn: nghiệp giới tinh anh P.S: kiện khí thẳng nam khai khóa Tiểu ca công VS tổng tài dụ thụ ~~

Tổng tài và anh mở khóa _ Dịch Tu La

Continue Reading on Wattpad
Tổng t?...
by Omeoluoi
43.6K
2.0K
61
Wattpad