All of Me
By NaturalC
7.6K
854
164
 • Romance
 • amethyst
 • arrangedmarriage
 • drama
 • lovestoriestagalog
 • mature-content
 • phr
 • pretend
 • r-18
 • romance
 • twinsister
 • violence

Description

Tulad ng isang kuwento ni sleeping beauty ang nangyari sa kakambal ni Ria dela Cerzo. Rio-her twin sister-got into an accident that made her sleep like a log. While she was still in comatose state, Ria had to fill the role of her sister as the fiancé of Akihiro Gustavo Beuncamino-supposedly the prince in the story. Subalit hindi kasingganda ng at kasingliwanag ng isang fairytale ang naging sitwasyon. The marriage was not out of love. The fiancé was actually not a gentle prince but a cold-blooded sadist. Halos isumpa nito ang kakambal niyang si Rio sa sobrang pagkamuhi. At si Ria ang sumalo ng lahat nang 'yon sa pagpel niya sa posisyon nito. Kampante siyang hindi mahuhulog sa isang tulad ni Hiro na masahol pa sa isang demonyo. The guy was always harassing and insulting her. Daig pa niya ang isang kriminal sa pagtrato nito. Subalit kung gaano kabilis na na-turn off siya sa kagaspangan ng ugali nito, ganoon din kabilis na bumigay ang katawan niya sa mga marahas na yakap at halik nito. Paano kung matagpuan niya ang sariling umiibig sa isang lalaking hindi niya dapat mahalin? At kung kailan tinugon nito ang damdamin niya, saka naman nagising ang kakambal niya. Makukuha niya pa bang umalis kung tila droga na lulong na siya sa binata?

Foreword

Continue Reading on Wattpad
All of Me
by NaturalC
7.6K
854
164
Wattpad