İMPARATORLUĞUN SO...
By hayrettinglen98
9
0
0
  • Historical Fiction
  • kurgu
  • tarihi

Description

Sultan Selim bir gecede üç varisinin katlini ferman verip, bedenlerini yeniçerilere teslim edecek kadar gözü kararmış ve aklını kaybetmiş bir padişahtır. Sultan Selim'in dengesizliğinden faydalanan Hıdır Ahmet Paşa, padişahı kukla olarak kullanır. Hıdır Ahmet'in saltanatını sona erdirmek için çabalayan padişahın büyük kızı Şah-ı Nur Sultan güçlü ittifaklar aramaya başlar. Bu mücadele vezir- sultan savaşını aşacak, uğruna nice canların döküldüğü savaşlara mal olacaktır. İngiltere Kralı Henry'den gelen bir mektup, tüm imparatorluğun kaderinin seyrini değiştirmeye yetecektir.

Önsöz

Continue Reading on Wattpad
İMPARATO...
by hayrettinglen98
9
0
0
Wattpad