Xấu hoàng giá l...
By khuynhdiem
53.1K
445
112
  • Romance

Description

“Ni mã! Này gương lý đầu heo mặt, đậu xanh mắt, lạp xườn miệng là ai? Không cần nói cho ta biết là ta!” Bi thúc giục muội giấy Ngôn Mạch Tuyết nhìn kính trung hé ra trư mặt, nhất thời hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Thế gian thống khổ nhất chuyện tình là cái gì? Là ngày xưa khuynh quốc khuynh thành ngươi xuyên qua sau phát hiện chính mình trở thành ‘Xem bóng dáng cấp sát thiên quân vạn mã, vừa chuyển đầu dọa lui trăm vạn hùng binh’ tuyệt thế kì ba. Kia thế gian nhất thống khổ chuyện tình là cái gì? Là ngươi xuyên qua thành một cái xấu nữ nhân đã có một cái như hoa như ngọc khuynh quốc khuynh thành ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh mĩ tướng công. Kia thế gian nhất thống khổ nhất chuyện tình lại là cái gì? Đáp viết: Mĩ tướng công ước gì ngươi tử.

Xấu hoàng giá lâm mỹ nam cút ngay - Tình Cách Cách (NP)

Continue Reading on Wattpad
Xấu ho?...
by khuynhdiem
53.1K
445
112
Wattpad