Bát bảo trang...
By sara_kei
20.8K
136
16
  • Romance
  • nguyệthạđiệpanh

Description

Kinh thành tất cả mọi người cho rằng, Hoàng Thượng cấp Hiển quận vương cùng Nghĩa An Hậu phủ đích nữ tứ hôn, là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu. Hiển quận vương là kia đóa hoa tươi, Nghĩa An Hậu phủ đích nữ là kia không nhận tội nhân chào đón cứt trâu. Cái gọi là mắt thấy vi thực tai nghe vi hư, chân tướng thường thường là ai dùng ai biết. Xuyên qua mất quyền lực văn, cùng chân thật lịch sử không quan hệ. Nữ chủ thân nương văn, thiên hảo ngược văn thật to thỉnh thận nhập. Nội dung nhãn: xuyên qua thời không cung đình hầu tước cung đấu Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Hoa Tịch Uyển ┃ phối hợp diễn: Yến Tấn Khâu Hoa Hoà Thịnh Hoa Sở Vũ Lô thị chờ ┃ cái khác: xuyên qua, thích văn, cung đấu trạch đấu

Bát bảo trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh (update đến c52)

Continue Reading on Wattpad
Bát bả...
by sara_kei
20.8K
136
16
Wattpad