SUMMER BREAK | saku...
By -ZENITSU
302.9K
16.7K
20.6K
 • Fanfiction
 • akaashi
 • angst
 • anime
 • atsumu
 • bokuaku
 • bokuto
 • bxb
 • fanfic
 • fluff
 • haikyuu
 • haikyuufanfic
 • kuroken
 • kuroo
 • miyaatsumu
 • oikawa
 • sakuatsu
 • sakusa
 • sakusakiyoomi
 • school
 • texting

Description

atsumu messages sakusa in hope they become friends ---- tw: unhealthy/abusive relationship (DISCONTINUED)

one

Continue Reading on Wattpad
SUMMER BR...
by -ZENITSU
302.9K
16.7K
20.6K
Wattpad