Nhân-quả và Ngh...
By deitydiep
202.8K
1.4K
96
  • Spiritual
  • hanhthien
  • nghiệpbao
  • nhân
  • quà
  • tíchđức

Description

Mình sưu tầm những bài giảng và dẫn chứng về nhân-quả và nghiệp báo để các bạn đọc xong tích cực hành thiện, tích đức nhé!

Ngày nay nên làm việc thiện nghĩa như thế nào?

Continue Reading on Wattpad
Nhân-qu?...
by deitydiep
202.8K
1.4K
96
Wattpad