Four Hearts and a F...
By CadyLorenzanaPhr
2.0K
149
10
 • Romance
 • 2in1
 • bestfriends
 • billionaire
 • businessman
 • cadylorenzana
 • drama
 • friendlove
 • friends
 • friendship
 • friendzone
 • journalist
 • neglected
 • rich
 • romance
 • sweet
 • sweetlove

Description

Si Joy-an award-winning journalist. Pero may dalawang bagay na bigo pa rin siya: ang makasundo ang ama at makuha ang puso ng matalik na kaibigang si Luc. Si Luc-a young businessman. Handsome, rich, and has a very successful career. Wala na siyang mahihiling sa buhay kundi ang makuha ang puso ni Ginny. Si Ginny-an aspiring teacher. Naka-focus siya sa goals kaya gaano man niya kagusto si Luc ay pinipigilan niya. Nangako siya sa mga magulang na magtatapos muna ng pag-aaral bago asikasuhin ang iba pang bagay. Si Matteo-a half British-half Filipino international model. Mahal niya si Joy, pero may mahal itong iba. Apat na pusong nagmamahal. Dalawang magkaibigan. Mga lihim na pagsinta. Ano ang mahalaga, ang itinitibok ng puso o ang pinakaiingatang pagkakaibigan?

Author's Note

Continue Reading on Wattpad
Four Hear...
by CadyLorenzanaPhr
2.0K
149
10
Wattpad