Shattered Hearts (B...
By Third_Bachelor
20
3
0
 • Romance
 • bachelor
 • blood
 • book1
 • heartstrilogy
 • hunt
 • huntress
 • love
 • romance
 • shatteredhearts
 • thurd
 • trilogy

Description

Isang demon huntress si Tiffany Lavigne.Bihasa siya sa mga nilalang na nagmula sa spirit world.Wala siyang kinatatakutan. She vowed not to fall in love and just spend her life in solitude.Pero sa kung anong dahilan,nakilala niya si Dmitri Timothy Marcovicz.Kahit anong pigil ni Tiffany,nahuhulog nang husto ang loob niya sa kay Dmitri.Her love almost cost him his life. Nine years later,muling nagkrus ang kanilang mga landas.This time they have to work together para pigilan ang isang dark ritual.Hindi siya natatandaan ng binata dahil na rin sa ginawa niya noon para mailigtas ang buhay nito. The same potent attraction they felt before was there.And soon,Tiffany found herself trapped in the same predicament: to love or not to love Dmitri Timothy Marcovicz.

Shattered Hearts (Book 1 of Hearts Trilogy (

Continue Reading on Wattpad
Shattered...
by Third_Bachelor
20
3
0
Wattpad