MARAHUYO, sakuatsu.
By SUNAVLOGS
90.9K
6.1K
8.5K
 • Fanfiction
 • akaashi
 • atsumu
 • bl
 • bokuto
 • bxb
 • eng
 • english
 • guardianangel
 • guardiandevil
 • haikyuu
 • hq
 • kenma
 • komori
 • kuroken
 • kuroo
 • miya
 • miyaatsumu
 • osamu
 • sakuatsu
 • sakusa
 • sakusakiyoomi
 • suga
 • yaoi

Description

MARAHUYO (adj.) to be enchanted or to be attracted. ↷ in which guardian angel sakusa has to work with guardian devil atsumu. © SUNAVLOGS 2020 [COMPLETED] 052020 - 021421

Continue Reading on Wattpad
MARAHUYO...
by SUNAVLOGS
90.9K
6.1K
8.5K
Wattpad