Sajak Sunda
By Qunoku
16
5
5
 • Poetry
 • alam
 • bacaan
 • bahasa
 • bahasasunda
 • baper
 • berpuisi
 • dibaca
 • dunia
 • enak
 • indonesia
 • indonesiamembaca
 • kenyataan
 • legenda
 • makna
 • puisi
 • sajak
 • sajakindah
 • sunda

Description

Dina mangsa ngahaleuangkeun sora, kuring barengan jeung Nagara, berjuang ngorbankeun harta jeung nyawa. Dina ieu sajak anu kacida karasa, ngabeungbeuratan diri lir sakawanci nu geus teu tarima, kajeun kuring, talak tilu jeung manehna. Kajeun kuring, mikanyaah nu teu aya buktosna. Kuring siap narima kanyeri Tibatan ninggal anjeun muragkeun cimata.

Sancang

Continue Reading on Wattpad
Sajak Sun...
by Qunoku
16
5
5
Wattpad