Bầu trời rơi x...
By Haoquan
254
2
0
  • Romance

Description

Tĩnh lam —— trông coi mấy ngàn giáo chúng đích lãnh diễm giáo chủ , gặp tập kích chuyển kiếp đến hiện đại . vương tiểu thước —— trải qua kỷ công ty đích bi thúc giục tiểu nhân viên , về nhà trên đường gặp phải chuyển kiếp tới đích tĩnh lam . vương tiểu thước gốc trứ đem mỹ nhân mà bồi dưỡng thành lắc lắc tiền thụ đích ý định đem tĩnh lam nhặt trở về nhà , nhưng không ngờ các loại nguy cơ cũng theo đó mà đến , mà một khối thượng cổ ngọc bội lại ẩn hàm cái gì thiên cơ ? nội dung ngọn ký : chuyển kiếp thời không ngày làm nên cùng đô thị tình duyên cổ xuyên kim tìm tòi mấu chốt chữ : nhân vật chánh : vương tiểu thước , tĩnh lam ┃ phối giác : tạ thần hi , tống hiến huy , phương hiểu uyển , vệ huyến , mục dã ┃ kỳ tha :GL, ngự tả , cổ xuyên kim

Bầu trời rơi xuống ngự tả tới

Continue Reading on Wattpad
Bầu tr?...
by Haoquan
254
2
0
Wattpad