[Đam mỹ] Từng...
By Rua_TDB
15.7K
671
37
  • Humor
  • danmei
  • holyrua

Description

Lại một câu truyện (lạm dụng từ) bại hoại~

[Đam mỹ] Từng gặp bại hoại, đoan chính khó làm

Continue Reading on Wattpad
[Đam m?...
by Rua_TDB
15.7K
671
37
Wattpad