Ang Baing Alay
By melodiyuh
13.2K
808
41
 • Historical Fiction
 • alay
 • ancient
 • angbaingalay
 • bai
 • banwa
 • binukot
 • datu
 • fantasy
 • historical
 • oripun
 • pantasya
 • philippinehistory
 • rajah
 • romance
 • sinaunangpanahon
 • timawa
 • tumao

Description

Pinanganak bilang isang bai ngunit ang kaniyang tunay na pagkakakilanlan ay kaniyang ikinubli sa pagkatao ng isang ato. Siya ay walang iba kundi si Hiraya Manawari, binukot na mayroong kakambal na tagna. Sa pagsilang ni Hiraya, isang tagna ang nahinuha ng mga babaylan. Tagna kung saan si Hiraya ang sinabing kauna-unahang bai sa kasaysayan na magiging pinakang makapangyarihan. Ang kaniyang iloy na si Arsenal ay isang oripun na mula sa banwa ng Maharlika, habang ang kanyang baba na si Marasanig ay isang tumao na mula naman sa banwa ng Agato. Mapayapa at naging masagana ang kanilang pamumuhay sa Agato ngunit dumating ang araw na mapapaslang ang kanilang Rajah at si Marasanig ang ituturong salarin at taksil. Upang mailigtas ang kanyang magsing-iloy mula sa banta ng mga mandirigma ng Agato, itinaboy ni Marasanig sina Arsenal kasama si Hiraya pabalik sa Maharlika. Subalit sa pagtuntong ng magsing-iloy sa banwang iyon, binihisan ni Arsenal ang anak na bai ng mga kasuotang pang ato upang mailigtas si Hiraya sa ritwal ng pag-aalay. Isang nakasanayang paniniwala at seremonya kung saan ang banwa ng Maharlika ay kailangang mag-alay ng isang bai sa kanilang tagapag-andukhá kalapit ang kaligtasan at katahimikan ng buong puod. Subalit dala ng pagkasabik ni Hiraya na mamuhay bilang bai, palihim siyang lumalabas na nakabestida. At ang kasabikang iyon ang naging dahilan upang mawalan ng saysay ang kaniyang pagkukubli.

Panimulang Salita

Continue Reading on Wattpad
Ang Baing...
by melodiyuh
13.2K
808
41
Wattpad