HAIKYU?...
By _Tsundere_
82.8K
3.0K
986
 • Fanfiction
 • daichi
 • haikyuu
 • hinata
 • kageyama
 • kei
 • kenma
 • koushi
 • kozume
 • kuro
 • oikawa
 • sawamura
 • shoyou
 • sugawara
 • tadashi
 • tetsurou
 • tobio
 • tooru
 • tsukishima
 • yamaguchi

Description

Gotta love these Volleyball homos, I just gotta write about them. GAH! Tsukishima, why you so trashy?!

Masters List (Requests open)

Continue Reading on Wattpad
HAI...
by _Tsundere_
82.8K
3.0K
986
Wattpad