( Edit - Hoàn ) Qu...
By KT2821
5.9K
200
33
  • Teen Fiction
  • sủngcông
  • tùcấm

Description

BẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm : Quả Hồng Nhũn Tác giả : Thu Thiên Tại Thời Edit : Dưa Raw : Chủ Công Convert Ngày bắt đầu edit : 11/2/2020 - 28/4/2020 Thịnh Kỳ Phương x Bái Chính Thể loại : Chủ công, hiện đại, nhẹ dạ nam thần công x bệnh kiều hắc hóa thụ, thụ tù cấm công, máu chó, ngược. Tình trạng tác phẩm gốc : 11 chương ( HOÀN ) Tình trạng edit : Hoàn Tài khoản Tấn Giang của tác giả http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2158491 ( Edit dựa vào Quick Translation , QT và Google dịch )

Chương 1

Continue Reading on Wattpad
( Edit...
by KT2821
5.9K
200
33
Wattpad