MDZS ART TALES
By salguez
52.8K
2.0K
995
 • Fanfiction
 • jiangcheng
 • jiangyanli
 • jinguanyao
 • jinling
 • jinzixuan
 • lanjinyi
 • lanqiren
 • lansizhui
 • lanxichen
 • lanzhan
 • mdzs
 • mxtx
 • niehuaisang
 • niemingjue
 • songlan
 • susue
 • weiying
 • wenning
 • wenqing
 • xiaoxingchen
 • xueyang

Description

Romance between bunny Wei Ying and wolf Lan Zhan , Cuteness of naughty Wei Ying and adorable Lan Zhan, Brother XiChen and angry lotus, Nie brothers being third wheels, Troubles with uncle Jiang, fairy and naughty Jin Ling, Youth love of Jiang Yanli and Jin ZiXuan Tales of mischievous Lan disciples, Stories of scary master Lan QiRen and disciples, Secrets of Jin GuanYao, Yi city's Xiao Xingchen, Song Lan and cutie villain Xue Yang, Tales of Wen siblings, Fights of Nie brothers, And so much more MDZS tales written with fan arts. These pictures, fan arts and gifs are from Weibo Intl. Credits to the original owners.

A Pretty Flower For Pretty Lan Zhan

Continue Reading on Wattpad
MDZS ART...
by salguez
52.8K
2.0K
995
Wattpad