Healing The Broken...
By oreoo_mowzzie
3
0
0
  • Teen Fiction
  • bluez
  • iamkleinah
  • kleinah

Description

Pusong sugatan, Magagamot kaya ng pagmamahal? Mababago ba ito ang nararamdaman niya? At paano? Kung sarado na ang puso niya sa mga ganoong bagay? Paano kung kailan man, Hindi na magagamot ang sugat sa kanyang puso? Meet, Alliexhia, Isang babaeng bato ang puso, Walang kahinaan, At walang pakialam sa mundo. Ganyan na siya ngayon, Na'ng dahil sa ama niya'ng taksil. Isang malaking sugat ang natamo niya nandahil roon, At mas lalo pa'ng nadagdagan ng mamatay ang ina. Magagamot ba ng pagmamahal ang sugatan niya'ng puso? O.. Mas lalo lang la-laki ito?

~Prologue~

Continue Reading on Wattpad
Healing T...
by oreoo_mowzzie
3
0
0
Wattpad