Lips And Blood (Vam...
By JuliannaAsis
148
2
3
  • Vampire
  • bloodynight
  • lovetheprey
  • sadist
  • vampire
  • victim

Description

Dahil hindi nila anak si Samantha ay nagawa nilang ipadala sa Viluvar upang maging representate imbes na ang kanilang mga anak. Sinunod ni Samantha ang kagustohan nilang ipadala siya doon alang-alang sa itinuring niyang pamilya. Ngunit ang matutuklasan niya tungkol sa Viluvar ang magpapa-guho ng kaniyang mundo. -J

Pauna

Continue Reading on Wattpad
Lips And...
by JuliannaAsis
148
2
3
Wattpad