ADA
By DashCaelum
29.6K
1.3K
634
 • Fantasy
 • action
 • comedy
 • fairy
 • fantasy
 • fire
 • girlxgirl
 • ice
 • kristelfulgar
 • lesbian
 • marisracal
 • pinoyfantasy
 • pinoymyth
 • pixie
 • romance
 • sueramirez

Description

(Story Completed) Mula pa noong bata siya, alam na ni Maev ang tungkol sa mga Ada dahil sa mga kwento ng lola niya. Ang mga Ada raw ay mga maliliit na engkantada, mga anim na pulgada lang ang laki na may itsurang tao ngunit may pakpak na kawangis ng sa paroparo at mariposa. May kapangyarihan daw ang mga ito na kontrolin ang mga elemento katulad ng apoy, tubig, at hangin. Buong akala ni Maev ay alamat lang ang mga Ada hanggang sa magkamali siyang paibigin ang dalawang babaeng mga Ada pala na nag-anyong tao lamang. Maiipit si Maev sa gitna ng away ng dalawang makapangyarihang nilalang, apoy laban sa yelo. Pero ang 'di nila alam, meron pa palang mas matinding panganib ang nagbabadya. This book is a work of fiction. Names, characters, some places and incidents are products of the author's imagination and are used fictitiously. Any resemblance to actual events, places or persons, living or dead, is entirely coincidental. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the author, except where permitted by law.

Prologo

Continue Reading on Wattpad
ADA
by DashCaelum
29.6K
1.3K
634
Wattpad