Newborn wooden crad...
By babyybed
1
0
0
  • Non-Fiction
  • اصفهان
  • خرید
  • خواب
  • در
  • سرویس
  • سیسمونی
  • فروشگاه
  • فروشی
  • نوزاد

Description

متخصصان می گویند بهتر است که قبل از 2 یا 3 سالگی از تخت برای نوزاد استفاده نکنید، چرا که در این مدت کودک شما قدرت حرکت آنچنانی ندارد و ممکن است در اثر تکان خوردن به روی صورت بیوفتند و دچار گرفتگی نفس و مرگ ناگهانی شوند.

Newborn wooden cradle with standard dimensions

Continue Reading on Wattpad
Newborn w...
by babyybed
1
0
0
Wattpad