HEARTS LEGACY: PEARL
By SurfireLove
73.9K
2.0K
21
  • Teen Fiction
  • adventure
  • general
  • humor
  • romance
  • teen

Description

Ako si Pearl, isang babaeng nakatadhana ang buhay na sundan ang yapak ng nanay ko na isang pok-pok! May roon akong pangarap, isang pangarap na kasin tayug ng bundok! yun ang maka alis sa putik na kinasadlakan ko! isang pangarap na napaka imposibleng matupad! Pero isang gabi ay biglang dumating ang ipo-ipo at tinangay ang pangarap ko papunta sa tuktok ng bundok!

Pearl Solidad

Continue Reading on Wattpad
HEARTS LE...
by SurfireLove
73.9K
2.0K
21
Wattpad