Heartless CEO (Unde...
By 21Author
228.0K
172
9
 • Romance
 • arrogant
 • billionaire
 • ceo
 • family
 • filipino
 • heartless
 • original
 • romance
 • ruthless
 • twisted

Description

Si Emyrose Barrios, isang dalagang happy-go-lucky, mahilig siya sa barkada, club and disco. Ngunit isang araw nagulat na lamang siya nang malaman mula mismo sa bibig ng sariling ama na ikakasal siya sa lalaking kinamumuhian niya. Labis na nagdamdam si Emyrose sa nalaman mula sa sariling ama. Kailangan daw niyang pakasalan si Israel Montenegro para maisalba ang Porcelain Apparel. Ang tanong, handa ba siyang pakasalan ang ubod na aroganteng CEO? Handa ba niyang isuko ang sariling kaligayahan para lang maisalba ang kompanyang pinaghirapan noon ng sariling ama?

Copyright

Continue Reading on Wattpad
Heartless...
by 21Author
228.0K
172
9
Wattpad