Marked Series 2: Yo...
By iamyourlovelywriter
1.3M
23.8K
1.1K
 • Romance
 • after
 • blue
 • deceived
 • ever
 • fairytale
 • happiness
 • happy
 • letting
 • lies
 • love
 • move-on
 • newlife
 • pain
 • past
 • rose
 • spg
 • tricked

Description

"You don't need my mark just to prove that you are mmine because the moment my heart starts to beat for you, I know already You're my ever after." TEASER: Sa tingin ng lahat ay siya ang cold hearted, na siya ang manhid, na siya ang masama dahil hindi niya napapansin ang pagpapalipad hangin ni Albie sa kanya. But they don't know what happened. They don't know what happened in between the years. They don't know how she endured the pain of loving someone na alam niyang hindi seryoso sa kanya. Pero ano ba talaga ang nangyari? Bakit ganoon na lang ang pagtutulak ni Allyxandreia kay Albie? May chance pa bang maghilom ang sugat ng kahapon at masabi niyang You're my ever after kung may bahagi ng puso niya na natatakot na maniwala sa mga salitang binibitiwan nito? <<3 <<3 <<3 a/n: coming soon!!!! Really soon... kung kailan ang soon... basta soon!

Marked Series 2: You're My Ever After

Continue Reading on Wattpad
Marked Se...
by iamyourlovelywriter
1.3M
23.8K
1.1K
Wattpad