[BSD][Soukoku] His...
By Niceythepro
825
139
18
 • Fanfiction
 • 06
 • 19
 • 1906
 • angst
 • bsd
 • chuuya
 • dachuu
 • dazai
 • dazaiosamu
 • happybirthday
 • nakahara
 • nguoc
 • osamu
 • sẽ

Description

Chúc mừng sinh nhật Dazai(19/06). Best CAMEO EVER!! Anh ơi có tuyển vợ không? :3

His Corruption

Continue Reading on Wattpad
[BSD][Sou...
by Niceythepro
825
139
18
Wattpad