Melchiorre and Mira...
By Vanessa_Manunulat
724.9K
13.0K
271
  • Romance
  • erotic
  • erotic-
  • erotic-romance
  • filipino
  • romance
  • sexy

Description

Collab with Mandie Lee. Natagpuan ni Mira ang sariling pumapasok sa isang komplikadong sitwasyon dala ng mahigpit na pangangailangan-ang pagpapanggap bilang asawa ni Melchiorre Sandejas, CEO ng isang kompanya at isa ring pintor. Binago niya ang kanyang mukha upang gampanan ang papel na iyon. Sa pagkakaalam ni Melchiorre, siya ay si Casilda, ang asawang kinamumuhian nito. Isa lamang iyong trabaho, sinabi niya sa sarili, but she found herself falling in love with her boss. Paano kung matuklasan nito kung sino talaga siya? Magagawa pa ba nitong patawarin siya? Paano kung magbalik na ang totoong Casilda?

Prologue

Continue Reading on Wattpad
Melchiorr...
by Vanessa_Manunulat
724.9K
13.0K
271
Wattpad