[ Song Nhiếp] [ O...
By tontruc6736
1.2K
113
17
  • Short Story
  • dammei
  • namxnam
  • songnhiếp

Description

Nhân vật: Nhiếp Minh Quyết x Nhiếp Hoài Tang. ( Cẩn thận OOC !! ) Nội dung: cuộc sống kiếp sau (hiện đại) của hai người. HE. Thị nam x nam hoặc là loạn luâ thì mời skip. P/s: không có H :)))

Song Nhiếp

Continue Reading on Wattpad
[ Song Nh...
by tontruc6736
1.2K
113
17
Wattpad