[Edit - HOÀN] Mùi...
By Super_Seme
16.0K
1.2K
134
  • Romance
  • chủcông
  • ngọtvăn
  • nhuoccong
  • sihánthụ
  • đammỹedit
  • đoảnvăn

Description

Đoản văn Nóng nảy hay đỏ mặt NHƯỢC công x ngày ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế ngửi mùi cơ thể của công si hán thụ, vườn trường, ngọt văn, HE. Cảnh Hoán (công) X Quý Tử Mặc (thụ) Độ dài: 10 chương Edit: Minorthing !!! CHÚ Ý: CẢNH HOÁN LÀ CÔNG, QUÝ TỬ MẶC LÀ THỤ, VUI LÒNG KHÔNG COMMENT NGHỊCH CP, KHÔNG THẮC MẮC VỊ TRÍ CÔNG THỤ, KHÔNG NÓI CÔNG NHƯ THỤ, KHÔNG NÓI "CẢNH HOÁN KHÔNG THỂ LÀ CÔNG" V.V...

Chương 1: Cậu thơm quá

Continue Reading on Wattpad
[Edit - H...
by Super_Seme
16.0K
1.2K
134
Wattpad