90 học bá tiếu...
By saochoi19_1
7.9K
59
6
  • Paranormal
  • 90

Description

Chồng trước cùng song bào thai muội muội hại chết nữ nhi, Lý thiếu cẩn đem các nàng toàn giết, đại thù đến báo, chính là bẹp bẹp miệng, vẫn là thật đáng tiếc đi pháp trường, bởi vì cái kia bất công mụ mụ còn sống. Đột nhiên mở mắt ra, Lý thiếu cẩn lại về tới thi đại học đêm trước, lúc này nàng còn không có bị khuyên hôn, Lý oánh tuyết còn ngồi xổm nàng phía sau chuẩn bị nhặt của hời, mà nàng mới là thật sự học bá. Thiếu cẩn vén tay áo cố lên làm, học chính mình tập, tìm học tra báo thù! Tiểu chó săn ngồi cùng bàn: "Lý bác sĩ, thỉnh giúp ta chích." Lý thiếu cẩn: "Sẽ không." Tiểu chó săn ngồi cùng bàn: "Lý bác sĩ, thỉnh giúp ta khai thuốc tây." Lý thiếu cẩn: "Không có." Tiểu chó săn ngồi cùng bàn: "Vừa không sẽ chích, cũng sẽ không khai dược, ngươi đương cái gì bác sĩ a?" Lý thiếu cẩn rống giận: "Ta là trung y, ta là trung y, ta là trung y."

Phần 1

Continue Reading on Wattpad
90 học...
by saochoi19_1
7.9K
59
6
Wattpad