Thịnh Hoa - Nhàn...
By yingcv
7.4K
97
11
  • Romance
  • nhànthinhlachoa
  • thinhhoa
  • truyenconvert
  • truyencv

Description

Ngã một cái thành năm tuổi oa oa chủ chính thái hậu Lý Hạ, đối hồ đồ cha thành thật ca, thiện lương thành thật tỷ tỷ, còn có kia một đám yêu nghiệt soái ca, vén tay áo lên nghênh triều mà lên, giúp hồ đồ cha tránh thoát họa sát thân, giúp ca ca bay vút tầng mây nổi danh thiên hạ, cấp tỷ tỷ tìm đến vừa lòng phu tế. . . Lại cấp chính mình tìm cái như ý lang quân!

Part 1 - Ch 1 - 75

Continue Reading on Wattpad
Thịnh H...
by yingcv
7.4K
97
11
Wattpad