Orta Evren Günlük...
By Ceyhunozcelik
19
0
0
  • Fantasy
  • birlik
  • evren
  • hayat
  • kainat
  • mücadele
  • savaş
  • varlık

Description

Gözü dönmüş alt evren varlıkları olan Torkanlar, acı içinde hayatlarının son özünü alacakları fanileri avlamaya ve kainatın sonun getirmeye karalıydı. Bu amaçla orta evren kürelerinin en büyüğüne saldıran ruh emiciler, son direnişle ayakta kalmaya çalışan orta evren birliğini yok edebilecek miydi? Yoksa bildiğimiz hayatın sonu mu gelecekti? ® 2018-2019 Ceyhun Özçelik Tüm Hakları Mahfuzdur. 5846 No'lu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun Eser Sahibi konulu, 2. Bölüm, 11. Maddesinde belirtildiği üzere yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat eserinin aslında, o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış müstear adını kullanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır. Bu anlamda, bu kitabın hiçbir bölümü herhangi bir formatta yeniden düzenlenemez, kopyalanamaz veya başka bir yere transfer edilemez. Yazarın yazılı, onaylanmış izni olmadan elektronik veya mekanik olarak fotoğraflanıp kaydedilemez. Bu tamamen hayal ürünü bir eserdir. İsimler, karakterler, yerler, olaylar ve gelişmeler yazarın hayal ürününü kurgulamasıyla oluşmuştur. Ölmüş veya yaşayan gerçek birine, olaya veya yere olan benzerlik bütünüyle tesadüfidir. Bu kitap yazarın üzerine ruhsatlandırılmıştır. Bu kitap tekrar satılamaz veya başka birine verilemez. Paylaşmak isterseniz lütfen başka bir kopyasını satın alınız.

GİRİŞ - Bölüm 1

Continue Reading on Wattpad
Orta Evre...
by Ceyhunozcelik
19
0
0
Wattpad