Tô biến Tu Chân...
By Vtieuhoctra2
1.3K
24
42
  • Random
  • 09

Description

Văn án một: Có người hỏi Lạc Cửu Giang: "Ngươi đạo lữ huyết mạch thần bí đến không thể nói ra, sư phụ cũng là linh xà mệnh định chi nhân, tùy tiện một cái bằng hữu không là thao thiết hậu đại, chính là lão tổ thân tôn, tái không tốt cũng là âm dương thân... Ngươi chớ không phải là đứa con số mệnh đi?" Lạc Cửu Giang cười nói: "Chỗ nào, ta chỉ là một người bình thường." Văn án nhị: Từ từ trường sinh trên đường, Lạc Cửu Giang phách bụi gai, trảm tinh nguyệt, quảng giao cơ hữu, thẳng để đao thần. Ta là thanh đều sơn thủy lang, thiên giáo phân phó cùng sơ cuồng. Trầm uyên: "Người nào kham như Lạc Cửu Giang, nửa đời cười nằm, nhất thế sơ cuồng." Du tô: "Thiên hạ ngàn loại tự tại, câu phó chén rượu, nhượng Lạc huynh một hơi uống cạn ! Theo Tu Chân giới đồn đãi: "Lạc Cửu Giang người này, nổi tiếng liền khiến người hướng về, gặp lại túc làm người ta kính nể, nếu là cùng hắn một cùng ở chung cái ba năm nguyệt, liền nhưng nhất sinh say mê." 【 chú ý hạng mục công việc 】: 1. Bài này trường thiên thăng cấp lưu 2. CP vi Hàn Thiên Lĩnh X Lạc Cửu Giang, chủ thụ. 3. Trọng yếu nói tam biến, nhân vật chính thực cường, thực cường, thực cường, các loại ý nghĩa thượng cường. Bài này từng dùng danh 《 cười sơ cuồng [ tu tiên ]》. Nhân vật chính không cần bàn tay vàng, hắn chính mình là lớn nhất bàn tay vàng. Nội dung nhãn: cường cường thiên chi kiêu tử tiên hiệp tu chân sảng văn Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Lạc Cửu Giang ┃ phối hợp diễn: Hàn Thiên Lĩnh ┃ cái khác: tu tiên, cường cường

Phần 1

Continue Reading on Wattpad
Tô biế...
by Vtieuhoctra2
1.3K
24
42
Wattpad