Ta ở Cố Cung tr...
By Vtieuhoctra2
2.6K
52
19
  • Short Story
  • 01

Description

Tấn Giang VIP2019-02-18 kết thúc Trước mặt bị cất chứa sổ: 56442 dịch dinh dưỡng sổ: 288668 văn vẻ tích phân: 2,656,298,240 Văn án Vừa mới tốt nghiệp đại học Hạ An Nhiên đột nhiên biến thành một cái miêu, may mắn bị hảo tâm muội tử mang vào Cố Cung viện bảo tàng, từ nay về sau chơi xấu Cố Cung như cá gặp nước. Ai biết hắn đột nhiên có một ngày bị một cái thoạt nhìn thực tin cậy Đại tiền bối báo cho: Ngươi không là miêu, ngươi là một cái mộng yêu. Tin cậy Đại tiền bối: Tiểu mộng yêu, muốn trưởng thành, ngươi liền đến cho người khác bện cảnh trong mơ, cấp càng mạnh người biên, được đến hồi báo cũng càng nhiều. Nhưng mà hắn gặp được khách nhân đều là chút kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Hoa sừ: Ta nguyện chủ nhân đến một lương xứng. (đã hoàn thành) Tiêu vĩ cầm: Ta chỉ tưởng, chủ nhân lại dùng ta tấu thượng một khúc. (đã hoàn thành) Họa ảnh: Tại hạ tưởng nếu thấy bừa bãi tiêu sái, dưới ánh trăng một say chủ nhân. (đã hoàn thành) Trăm châu chuỗi hạt chuế phượng kim bước lay động: Nguyện ta chủ, bình an hỉ nhạc. (ở phía sau tục thiên) Ngư Tràng kiếm: Ngô dục lây dính bạo Tần vương chi máu tươi! (ở phía sau tục thiên) Hạ An Nhiên nông dân sủy suy nghĩ sâu xa trạng: Ta có phải hay không dùng sai lầm tư thế mở ra phó bản?

Phần 1

Continue Reading on Wattpad
Ta ở C?...
by Vtieuhoctra2
2.6K
52
19
Wattpad