[ All Trừng ] One...
By __-Deux-Airist-__
4.4K
408
148
  • Romance
  • sự
  • tố
  • đào

Description

Artist : 蛇蛇请不要摸鱼 ------------------------- Viết ra nhằm thỏa mãn với All x Trừng. Có tên couple ở đầu chap, yêu cầu không đục thuyền, không buông lời cay đắng

[ Miên Trừng ] Nhật kí chăm sóc bảo bối của Giang tông chủ

Continue Reading on Wattpad
[ All Tr?...
by __-Deux-Airist-__
4.4K
408
148
Wattpad